Všetko čo musíte splniť

  • Minimálny vek 22 rokov a dva roky praxe.
  •  Vodičský preukaz skupiny B.
  • Predloženie dvoch dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas a vodičský preukaz).
  • Vozidlo smie riadiť iba nájomca, ak riadi vozidlo iná osoba – i tak zodpovedá za spôsobené škody nájomca.
  • Minimálna doba prenájmu je 1 deň.
  • Vo vozidle je zákaz fajčenia.
  • Zákaz všetkých úprav (polepovanie, skrutkovanie, vŕtanie a pod.)