Podmienky požičanie auta

PLATOBNÉ PODMIENKY

  • V deň prevzatia vozidla musí byt zložená vratná záloha 165 €
  • Najazdené km sú zahrnuté v cene prenájmu a nie sú účtované navyše.
  • V deň vrátenia vozidla sa vracia záloha a vyúčtuje sa prenájom vozidla.

SANKCIE

  • Za stratu osvedčenia o evidnecii či karty od poistenia PZP účtujeme pokutu 165 €.
  • Za stratu kľúčov od vozidla účtujeme pokutu 250 €.

POISTENIE

  • Vozidlá sú poistené KASKO so spoluúčasťou 5%; min. však 165 €.
  • Pri poškodení alebo strate niečoho v interiéri sa havarijné poistenie neuplatňuje. Rovnako tak pri vniknutí, kde bude škoda treťou osobou.
  • V týchto prípadoch bude škoda odpočítaná z vratnej kaucie.

HAVÁRIA A PORUCHY

  • Nájomca je povinný ihneď ohlásiť akúkoľvek škodu telefonicky priamo prenajímateľovi.
  • Pri každej nehode, vlamaní, či inom vandalizme, vždy volať políciu a chcieť doklad. Vždy mať iniciály na druhého poškodeného.
Zmluva o prenájme