Operatívny leasing - moderné financovanie


  • komplexná služba v oblasti managementu vozového parku
  • nulová počiatočná investícia
  • leasingová splátka = nákladová položka
  • full servis
  • garancia mobility
  • dĺžka trvania zmluvy 6 – 60 mesiacov, podľa požiadavky zákazníka
  • zníženie počtu pracovníkov pre správu vozového parku
Spoločnosť STRADA BUSINESS SERVICE od roku 2002 prevádzkuje úspešne
krátkodobý a dlhodobý prenájom vozidiel. Veľkou mierou sa od konkurencie
odlišujeme predovšetkým prístupom ku zákazníkovi. Preferujeme osobný
prístup ku každému klientovi, k čomu máme vyhradené personálne kapacity.
Operatívny leasing od spoločnosti STRADA BUSINESS SERVICE Vám zaručuje
optimálnu a bezproblémovú jazdu a prevádzku Vášho autoparku.